1.  
 2.  
 3.  
 4. (Source: furys, via flowmob)

   
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. (Source: blastedheath)

   
 11.  
 12. (Source: likeafieldmouse, via b-la-k)

   
 13. (Source: sikfish, via modestmemory)

   
 14. (Source: zwrt, via myctophobiax)

   
 15.